МОНГОЛ, КАЗАХСТАНЫ ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН БАРИМТ БИЧИГ

БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАХСТАН УЛС
Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улс, БНКазУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоох тухай протокол 1992.01.22
Худалдаа, эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр 1992.10.27 Улаанбаатар
Төлбөр Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын төлбөрийн хэлэлцээр 1992.10.27 Улаанбаатар
Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газрын хооронд соёлын талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1992.10.27 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 1993 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр 1992.10.27 Улаанбаатар
Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1992.10.27 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазакстанУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1992.10.27 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, соёлын хамтын ажиллагааны Монгол-Казахын Засгийн газар хоорондын комисс байгуулах болон түүний үүргийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.03.25 Алмата
Авто тээвэр Авто тээвэр олон улсын зорчигчид, ачаа тээвэрлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.10.22
Хил, хилийн дэглэм Дамжин өнгөрөх журмын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.10.22
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 1993.10.22 Улаанбаатар
Нийгмийн хамгаалал Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.10.22 Улаанбаатар
Ялтан шилжүүлэх Гэмт хэрэг үйлдэгсдийг эрүүгийн хариуцлагад татах, таслан шийдвэрлэх тогтоолыг биелүүлэхээр шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ 1993.10.22 Улаанбаатар
Эрх зүйн туслалцаа Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ 1993.10.22 Улаанбаатар
Ажиллах хүч солилцох Монгол Улсын болон БНКазУ-ын иргэдийг хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1994.12.02 Алмата
Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1994.12.02 Алмата
Иргэний харъяалал /хоёрдмол харъяаллыг арилгах/ Сайн дураараа шилжин суурьших болон хөдөлмөрийн гэрээгээр БНКазУ-д ирсэн хүмүүсийн иргэний харъяаллын асуудлыг зохицуулах тухай Монгол Улс, БНКазУ-ын хоорондын гэрээ 1994.12.02 Алмата
Иргэний харъяалал /хоёрдмол харъяаллыг арилгах/ Сайн дураараа шилжин суурьших болон хөдөлмөрийн гэрээгээр БНКазУ-д ирсэн хүмүүсийн иргэний харьяалалын асуудлыг зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1994.12.02 Алмата
Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1994.12.02 Алмата
Гаалийн харилцаа Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын гаалийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1998.03.12 Алмата
Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1998.03.12 Алмата
Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дамжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1998.03.12 Алмата
Байгаль орчин Байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1998.03.12 Алмата
Ургамал хамгаалал, хорио цээр Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хооронд ургамлын хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1998.03.12 Алмата
Мал эмнэлэг, хорио цээр Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1998.03.12 Алмата
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улс, БНКазУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхаглал 1998.03.12 Алмата
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, БНКазУ-ын Ерөнхийлөгч нарын хамтарсан мэдэгдэл 1999.11.22 Улаанбаатар
Нийгмийн хамгаалал Үйлдвэрлэлийн осол, сүйрэл, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх болон тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2007.08.14 Астана

Байгуулсан гол хэлэлцээрүүд

Монгол, Казахстаны харилцаа, хамтын ажиллагааг зохицуулж буй 60 орчим гэрээ хэлэлцээр үйлчилж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн Казахстан Улсад хийсэн айлчлалын үеэр дараах баримт бичгүүдийг байгуулсан. Үүнд:

1.“Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, БНКУ хоорондын 1993 оны 10-р сарын 22-ны өдрийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай протокол”,

2.“Терроризмтой тэмцэхэд хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”,

3.“Боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам,  БНКУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам хоорондын 2008 оны 8-р сарын 6-ны өдрийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол”,

4.“Боловсролын баримт бичиг, эрдмийн зэрэг, цолыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, БНКУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам хоорондын хэлэлцээр”,

5.“Мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлгийн ерөнхий газар болон БНКУ-ын Хөдөө аж ахуйн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг”,

6.“Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот, БНКУ-ын нийслэл Нур-Султан хот хооронд ах дүү хотын харилцаа тогтоох тухай хэлэлцээр”,

7.“Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэн болон БНКУ-ын А.И.Бараевын нэрэмжит Үрийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн төв хоорондын хэлэлцээр” зэрэг болно.