Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалга

1. Анкет (өргөдлийн хэсэгт Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах болсон шалтгаанаа товч дурдах) / татаж авах /

2. Хугацаа дууссан гадаад паспортын хуулбар

3. 16-аас доош насны хүүхэд гадаад паспорт захиалах тохиолдолд төрсний гэрчилгээ, эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар /эсвэл гадаад паспортын хуулбар/-ыг хавсаргах шаардлагатай

4. Зураг (өнгөт, 3.5х4.5-ийн хэмжээтэй, 3 ш)

5. Гадаад паспортаа хаяж үрэгдүүлсэн бол оршин суугаа дүүргийн Цагдаагийн газрын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, гэмтээсэн болон хуудас нь дууссан бол хуучин паспортоо авчрах

Жич: ЭСЯ-нд өөрийн биеэр ирэх боломжгүй хүндэтгэн үзэх шалтгаантай иргэд үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахдаа дээрх материалуудыг төлбөр төлсөн баримтын хамт бүрдүүлэн шуудангаар илгээх боломжтой.

- Үндэсний энгийн гадаад паспортын захиалгыг хувь хүн өөрийн биеэр ЭСЯ-нд өгч, бэлэн болоход нь өөрийн беэр ирж мэдээллийг шалгаж авна.

- Үндэсний энгийн гадаад паспортын зураг нь сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан, чих дух ил гарсан, зургийн 90 хувь нь толгойн хэмжээтэй, эгц урдаас нь авсан, цагаан дэвсгэртэй, зориулалтын цаас дээр буулгасан, зургийн боловсруулалт бүрэн хийгдсэн зураг байна.

- ЭСЯ энгийн гадаад паспорт хүссэн материалыг УБЕГ-т хүргүүлж бичилт хийлгүүлдэг тул шинээр паспорт авахад 2-3 сарын хугацаа шаардагдахыг анхаарна уу.

6.    Хураамж / Дэлгэрэнгүй /