Гэрлэлтийн бүртгэл

1. Өргөдөл (гэрлэгсэд тус тусдаа өргөдөл бичнэ)
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. УБЕГ-аас гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа (өмнө нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт цуцласнаас хойш гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа) авчрах

- Гэрлэлтийн  гэрчилгээн дээр ургийн  овог бичигддэг учир иргэний үнэмлэхний хуулбар шаардлагатайг анхаарна уу /гадаад паспорт дээр ургийн овог бичигддэггүй /
- Гэрлэх хосууд ЭСЯ-нд биечлэн ирж бүртгүүлнэ.

4. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт (ДОХ, сэтгэц, сүрьеэ) /уг тодорхойлолтыг оршин сууж буй орны эрүүл мэндийн байгууллагаас авах шаардлагатай. Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан учир дээрх тодорхойлолтуудыг зайлшгүй бүрдүүдэх ёстойг анхаарна уу/
5. Хураамж / Дэлгэрэнгүй /