Үйлчилгээний хураамж

Монгол Улсаас Казахстан улсад суугаа Элчин сайдын яамны Консулын хэлтэс дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Д/д Үйлчилгээний төрөл Хураамжийн хэмжээ /ам.доллар/
Энгийн Яаралтай
1 Буцах үнэмлэх олгох 25 50
2 Иргэний бүртгэлтэй холбоотой тодорхойлолт, лавлагаа олгох 10 20
3 Төрсний гэрчилгээ олгох - -
4 Гэрлэсний гэрчилгээ олгох 10  
5 Итгэмжлэл олгох 10 20
6 Баримт бичгийг гадаад хэлээр орчуулах /хуудас тутмаас/ 10 20
7 Итгэмжлэл, гэрээ, хэлцэл, боловсролын диплом гэрчлэх 10
8 Гадаад паспорт захиалах, олгох 50

ВИЗИЙН ХУРААМЖИЙН ТАРИФ

Д/д Визийн төрөл Хураамжийн хэмжээ /ам.доллар/
Энгийн Яаралтай
1 “Орох” виз нэг удаа 58
хоёр удаа 68
2 “Орох-гарах” виз нэг удаа 68
хоёр удаа 80
3 Дамжин өнгөрөх виз Нэг удаа 33 58
Хоёр удаа 53 98
Олон удаа 68 128
4 “Олон удаагийн" виз 6 cap хүртэлх 88 168
1 жил хүртэлх 138 268

Жич: Тус жагсаалтад дурьдагдаагүй үйлчилгээний хувьд Гадаад хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын хамтарсан 2003 оны 46/398 дугаар тушаалын хавсралтад заагдсан “Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ”-г баримтлана.